2018-11-07
SUBKONTA

Od 2010 roku Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie posiada
Status Organizacji Pożytku Publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła
niezmiernie ważną dla organizacji pożytku publicznego możliwość przekazywania 1%
podatku dochodowego przez osoby fizyczne na ich rzecz.
 

W związku z tym PTSR Oddział w Lublinie w ramach pomocy chorym uruchomiło

Program Leczenia i Rehabilitacji 
dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
oraz dla innych osób niepełnosprawnych

 

Wszystkie osoby, które są chore na SM lub są niepełnosprawne

i posiadają odpowiednie dokumenty medyczne mogą złożyć


Wniosek o założenie Subkonta
w prowadzonym przez PTSR Oddział w Lublinie


Subkonto jest to wydzielona część konta bankowego,
na którym w zależności od określonego w porozumieniu celu  
gromadzone są wpłaty 
z odpisów 1% podatku dochodowego na rzecz konkretnej osoby
lub wpłaty od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. 

Zgromadone środki właściciel subkonta może przeznaczyć na leczenie i rehabilitację stwardnienia rozsianego i innych chorób, które spowodowały niepełnosprawność zgodnie ze Wskazówkami

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Lublinie opłaca choremu zakup leków, zabiegi rehabilitacyjne i turnusy rehabilitacyjne na podstawie rachunków i faktur do wysokości zgromadzonych na subkoncie środków.

Rachunki i faktury muszą być wystawiane na:

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
ul. Kapucyńska 1-3, 20-009 Lublin, NIP 946-256-93-25

Szczegółowe informacje na temat działania subkonta w ramach
Programu Leczenia i Rehabilitacji reguluje
Porozumienie zawierane pomiędzy PTSR Oddział w Lublinie,
a osobą zainteresowaną skorzystaniem z tej formy pomocy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o subkoncie,
wypełnienia wniosku oraz zapoznania się ze wskazówkami
do programu leczenia i rehabilitacji 
zapraszamy do naszego Biura przy ul. Kapucyńskiej 1-3 w Lublinie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Udzielamy  informacji  również  telefonicznie: 
 724 691 786  lub  mailowo:    lublin@ptsr.org.pl  

 

Zapraszamy do kontaktu !!!

2018-11-05
Podziękowania

Dziękujemy za zaufanie -

dziękujemy wszystkim Darczyńcom za przekazanie 1% podatku za 2017 rok

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazując dla naszego stowarzyszenia 1% wsparli nasze działania dla osób chorych na SM.

Dzięki Państwa gestowi zebraliśmy 93 wpłaty na kwotę: 5.120,00 złotych.

Raz jeszcze Dziękując Wszystkim Darczyńcom mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

      Z wyrazami wdzięczności

Członkowie i  Rada Oddziału PTSR w Lublinie

 

Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebujących


   Jeszcze raz DZIĘKUJEMY !!!   

 

 

 

2018-10-25
Panorama Lubelska

Relacja z akcji "ZmololizowaniSMcafe"
w Panoramie Lubelskiej
w dniu 24 października 2018 o godzinie 18:30

        O Akcji można oglągać od minuty 15:00       

 

 

 

2018-10-18
Zmobilizowani SM

W dniu 24 października 2018 

Zapraszamy

wszystkich Członków, Ich rodziny, przyjaciół  i  znajomych 
na pyszną, darmową kawę, 
która będzie serwowana
przez profesjonalnych baristów w autobusie - 
kawiarni sensorycznej w ramach
akcji społeczno-edukacyjnej.

Szukajcie nas na Placu Teatralnym od godziny 10:00 do 18:00

2018-09-29
Grill - Grupa Wsparcia

Zapraszamy w czwartek 20 września 2018 roku
na Grupę Wsparcia o godz.12:00.

Będziemy przygotowywać się do wyjazdu na grila.

Zapraszamy !!!

 

 

 

 

 

 

2018-09-15
PFRON

Portal informacyjny Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego
ze środków PFRON, który posłuży osobom niepełnosprawnym
do zdobywania wiedzy w zakresie
m.in. pozyskiwania środków z PFRON 

2018-09-05
Grill

   UWAGA !!!   Pilne !!!        UWAGA !!!   Pilne !!!   

PTSR Oddział w Lublinie w dniu 29 września 2018 roku organizuje GRILLA integracyjnego
dla członków Stowarzyszenia.
Każda osoba może zabrać ze sobą opiekuna.

Wyjazd autobusem do Nasutowa o godz.13.00
z Placu Zamkowego.

Można też pojechać własnym transportem.

 

Składka: 10 złotych za osobę,
płatne w biurze Stowarzyszenia.

Zapisy przyjmujemy do dnia 20 września 2018.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych kątów
od godziny 8.00 do 15.00.


 

Przy grilu można pośpiewać - więc pośpiewajmy
można porozmawiać - więc porozmawiajmy
można zjeść coś dobrego i najważniejsze: 

 można przeżyć miłe chwile w gronie znajomych :)

 

ZAPRASZAMY 

 

 

2018-07-10
1%

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

 

Przekaż nam 1% z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

 


 

Dla nas fundusze zebrane z 1% podatku to nieoceniona pomoc

w sprawnym funkcjonowaniu naszego Stowarzyszenia.

Dzięki temu możemy stale rozszerzać ofertę wspracia

dla naszych członków.

 

Oprócz zbiórki 1% PODATKU liczymy również na wsparcie dzięki

Twojej DarowiźnieDarowiznę przekazaną w 2018 roku

można odliczyć od podatku w 2019 roku 

zachowując dokument bankowy jako dowód wpłaty.

 

W tytule przelewu wystarczy wpisać

"DAROWIZNA" i wpłacić ją na konto w mBank 

91 1140 1094 0000 3884 0000 1001

 

Za każdą DAROWIZNĘ szczególnie –

- z całego serca DZIĘKUJEMY :)


2018-06-14
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2017

Bilans zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

2018-05-23
Zmiana adresu

         ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ADRESU           

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie
z dniem 8 maja 2018 roku zmieniło adres siedziby
z dotychczasowego na:


               ul. Kapucyńska 1-3, 20-009 Lublin             


Informujemy, że numery NIP, Regon, KRS pozostają bez zmian.
Dotychczasowy adres mailowy PTSR w Lublinie, podobnie jak numery telefonów, również nie ulegają zmianie.
Prosimy o kierowanie bieżącej korespondencji pod nowy adres Stowarzyszenia.

 

  U zbiegu ulicy Kapucyńskiej i Narutowicza
przy SEZAMIE są 4 miejsca parkingowe
dla Osób Niepełnosprawnych