Przebieg choroby

Stwardnienie rozsiane jest chorobą trudnym do przewidzenia przebiegu. W chwili rozpoznania nie jest możliwe określenie, czy przebieg będzie łagodny, czy agresywny. Charakterystyczną cechą choroby w pierwszych latach jest jej „okresowość” czyli pojawienie się tzw. rzutów, kiedy to doświadczamy objawów schorzenia. Rzuty mogą trwać nawet do kilku tygodni.

 

W przebiegu SM wyróżnia się trzy postacie:

  • rzutowo- remisyjną – charakteryzuje się występowaniem objawów w formie rzutów z późniejszym całkowitym lub częściowym powrotem funkcji neurologicznych.
  • wtórnie postępująca - w tej postaci choroby po okresie typowych rzutów i remisji następuje stopniowe narastanie objawów bez wyraźnych pogorszeń stanu neurologicznego i wycofania objawów.
  • pierwotnie postępującą postać - postać ta dotyczy około 10- 15 procent osób z SM. Od początku choroby obserwuje się stały postęp objawów.

stwardnienie rozsiane, Lublin, PTSR Lublin, SM Lublin, grupa wsparcia