Stowarzyszenie

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie to organizacja pożytku publicznego
zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół.

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób z SM
w regionie lubelskim oraz zapewnianie im dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

 


 

RADA ODDZIAŁU

Przewodniczący:                    Andrzej Bujak

Wiceprzewodnicząca:            Katarzyna Kosińska-Chyc

Wiceprzewodnicząca:            Monika Kowalczyk

Skarbnik:                                Mirosława Woźniak

Sekretarz:                               Mieczysław Wróblewski

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:                     Marian Nowogrodzki

Członek:                                  Wiesław Gieroba

Członek:                                  Janusz Łuczyn


stwardnienie rozsiane, Lublin, PTSR Lublin, SM Lublin, grupa wsparcia