Stowarzyszenie

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział
w Lublinie to organizacja pożytku publicznego
zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane oraz ich rodziny i przyjaciół.

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób z SM
w regionie lubelskim oraz zapewnianie im dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

 


 

RADA ODDZIAŁU

Przewodniczący:                    Wiesław Gieroba

Wiceprzewodnicząca:            Katarzyna Kosińska-Chyc

Wiceprzewodniczący:            Andrzej Bujak

Skarbnik:                                Mirosława Woźniak

Sekretarz:                               Jadwiga Krzyszczak

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:                     Mieczysław Wróblewski

Członek:                                   Agnieszka Podsiadła

Członek:                                   Jadwiga Ładosz


stwardnienie rozsiane, Lublin, PTSR Lublin, SM Lublin, grupa wsparcia