Działania Stowarzyszenia

Koncentrujemy się na dążeniu do poprawy jakości życia osób chorych na SM oraz ich rodzin i bliskich. Realizujemy ten cel poprzez następujące działania:
 

PROWADZIMY SUBKONTA: 
chory na SM Członek Oddziału lub inna osoba z niepełnosprawnością może złożyć WNIOSEK o założenie SUBKONTA. Jest to Program Leczenia i Rehabilitacji do zbierania funduszy z 1% i darowizn (wniosek o założenie subkonta do pobrania)  
Należy przy tym udokumentować swoją chorobę epikryzą ze szpitala lub zaświadczeniem lekarskim z tytułem choroby. 

Za zgromadzone fundusze można kupić leki związane z leczeniem SM, opłacić rehabilitację lub turnus rehabilitacyjny, zakupić sprzęt do rehabilitacji i inne rzeczy zawarte w wykazie, który podpisuje się razem z Porozumieniem- Umową.

Jeśli jesteś chory na SM lub bliska Tobie osoba boryka się z tą chorobą, zostań naszym członkim (deklaracja członkowska do pobrania) 

Wypełnioną ANKIETĘ i ewentualnie WNIOSEK prosimy przynieść lub przysłać do PTSR Oddział w Lublinie: ul. Okopowa 5 lokal 357, 20-022 Lublin, telefony 724 691 786 i 512 679 379

 

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA:  w naszej siedzibie przy ul. Okpowej 5 (DOKP) LOK.357 spotykamy się, aby porozmawiać o naszych doświadczeniach, problemach, ale też po prostu być z innymi ludźmi.

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA: współpracujemy na stałe z wolontariuszkami neuropsychologami i pedagogami, na otwartość i wsparcie których możemy zawsze liczyć.

 

BEZPŁATNE KONSULTACJE NEUROLOGICZNE: każdy członek naszego Stowarzyszenia ma możliwość skorzystania z takich konsultacji po uprzedniej rejestracji pod numerem telefonu: 724 691 786 lub 512 679 379

 

SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI: organizujemy dla członków naszego Stowarzyszenia, a także dla wszystkich zainteresowanych tematyką SM spotkania z lekarzami, profesorami i innymi ciekawymi ludźmi, którzy przekazują nam cenne informacje na temat naszej choroby

 

PROWADZIMY PUNKT INFORMACYJNY: gdzie każdy chory bądź zainteresowany tematyką SM może uzyskać wszelkie informacje na temat stwardnienia rozsianego, dobrych lekarzy, możliwościach pozyskania wsparcia,  rehabilitacji i leczenia, przysługujących ulgach, prawach, uprawnieniach socjalnych itp.

 

ORGANIZUJEMY SPOTKANIA INTEGRACYJNE: aktywność to najlepsza terapia dla chorych na stwardnienie rozsiane, dlatego też systematycznie organizujemy spotkania integracyjne oraz wyjazdy dla naszej grupy, zarówno o charakterze towarzyskim, jak i rehabilitacyjnym

 

PROWADZIMY AKCJE INFORMACYJNE, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej stwardnienia rozsianego.


stwardnienie rozsiane, Lublin, PTSR Lublin, SM Lublin, grupa wsparcia