2021-10-16
Podziękowanie za 1%

 

 

Poskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie serdecznie dziękuje wszystkim Podatnikom, którzy
w swoich zeznaniach podatkowych wpisali nasz KRS i podarowali nam 1% swojego podatku.

W 2021 roku otrzymaliśmy 7.102,10 złotych, które przeznaczymy na cele statutowe stowarzyszenia oraz na działania dla wszystkich członków.

 

 

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

 

 

Nasi podopieczni na swoje subkonta w 2021 roku otrzymali ogółem 195.717,70 złotych.

 

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom

- Członkowie i Rada Oddziału PTSR w Lublinie

 

 

2021-10-10
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP za 2020

 

 

Roczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020


1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

2. Bilans

3. Rachunek zysków i strat

4. Informacja dodatkowa

5. Sprawozdanie merytoryczne

 

 

                                                   Aby rozwinąć dane naciśnij:   więcej

2021-09-28
Rada Oddziału 2021-2025

 

 

 

Ogłaszamy oficjalnie wyniki wyborów Walnego Zebrania
z 13 lipca 2021 roku.

Rada Oddziału i Komisja Rewizyjna ukonstytułowały się następująco:

 

Przewodniczący:                    Andrzej Bujak

Wiceprzewodnicząca:            Katarzyna Kosińska-Chyc

Wiceprzewodnicząca:            Monika Kowalczyk

Skarbnik:                                Mirosława Woźniak

Sekretarz:                               Mieczysław Wróblewski

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:      Marian Nowogrodzki

Czlonek Komisji Rewizyjnej:                    Wiesław Gieroba

Czlonek Komisji Rewizyjnej:                    Janusz Łuczyn

 

 

 

2021-08-02
Ankieta
Szanowni Państwo,
 
nazywam się Justyna Jeżewska i jestem doktorantką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tematem mojej pracy doktorskiej jest: Model opieki okołomedycznej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM). Badanie  skierowane jest do osób posiadających diagnozę stwardnienienia rozsianego.  
 
Celem badania jest utworzenie dopasowanego wsparcia dla osób chorych, już od momentu postawienia diagnozy.
 
Zwracając uwagę na obecne warunki epidemiczne, które uniemożliwiają mi osobiste poszukiwanie osób chorych na SM, proszę o pomoc w przekazaniu informacji o moim badaniu np. poprzez rozpowszechnienie adresu strony internetowej i ukazaniu celu badania. Ponadto jeśli mają Państwo taką możliwość, to prosiłabym również o poinformowanie:
 
- osób opiekujących się chorymi, aby chorzy o gorszym stanie zdrowia również mieli możliwość uczestnictwa w badaniu, 
 
- kadry medycznej (np. lekarzy, pielęgniarki, rehabilitantów), których państwo znają i którzy mają kontakt z osobami chorymi na SM.
 
Zachęcam do zapoznania się ze stroną internetową oraz filmem.
Strona internetowa: 
 
 
Kwestionariusz ankiety:
 
 
 Autorka badania,
 mgr Justyna Jeżewska 

Zakład Medycznych Nauk Społecznych
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
tel. 730 868 794
 
 
2021-07-10
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2021

2021-06-11
Warsztaty kulturalne - fotograficzne - 2021

 

Zapraszamy w Bieszczady na Warsztaty fotograficzne

od 6 do 11 września 2021 roku

 

WAŻNE!!!

Beneficjenci muszą posiadać stopień   ZNACZNY  
lub   UMIARKOWANY   orzeczenia o niepełnosprawności.

Prosimy o złożenie dokumentów do dnia 30 czerwca 2021 w biurze PTSR
w Lublinie osobiście lub listownie wysyłając na nasz adres:
PTSR Oddział w Lublinie, ul. Okopowa 5/357, 20-022 Lublin

 

Plan warsztatów:                 

06.09.2021

miejsce pobytu:   Młodzieźowy Ośrodek Tutystyczny "Brama Bieszczad"
w Olchowej, Tarnawa Dolna

- dojazd autobusem i zakwaterowanie, obiad, zapoznanie się z programem warsztatów i pierwszy wykład z podstaw fotografii.

 

07.09.2021

- wyjazd w plener - Solina - przepływ statkiem, wykorzystanie możliwości robienia zdjęć w ruchu

- powrót, obiad, zajęcia warsztatowe (obróbka, prezentacja zdjęć)

 

08.09.2021

- zajęcia w plenerze, przejazd kolejką wąskotorową

- obiad

- zajęcia warsztatowe (prezentacja, omawianie i uwagi dotyczące zdjęć i filmików)

 

09.09.2021

- warsztaty w plenerze (wyjazd do Sanoka, zwiedzanie skansenu, w drodze powrotnej zwiedzanie Muzeum Łukasiewicza - Bóbrka)

 

10.09.2021

- zwiedzanie okolic z dyrektorem ośrodka - przewodnikiem

- podsumowanie warsztatów, wybranie najciekawszych prac, oficjalne zakończenie warsztatów.

 

11.09.2021

- śniadanie i pożegnania, wyjazd do Lublina.

 

Druki do pobrania, wypełnienia i wydrukowania dla chętnych na wyjazd
w Bieszczady lub można wypełnić w biurze PTSR w Lublinie:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Klauzula RODO

3. Ankieta wstępnej kwalifikacji  przed wyjazdem

 

 

 

2021-04-01
Projekt PFRON 2021/2022

DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER    

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – Lider    

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie – Partner

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński – Partner

 

w okresie 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 realizują projekt:

DROGA DO SPRAWNOŚCI BEZ BARIER

Współfinansowany przez: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowane są następujące działania:

– rehabilitacja domowa
– usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
– usługi konsultanta  (m.in. psycholog, logopeda i inni)

  

Projekt realizowany na podstawie art..36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest dla członków PTSR Oddział w Lublinie ze znacznym
i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osób najbardziej poszkodowanych – niewychodzących z domu z uwagi na ograniczenia, znaczną niepełnosprawność fizyczną, psychiczną jak również bariery architektoniczne i mentalne.

Osoba chcąca skorzystać z realizowanych działań w ramach projektu powinna przedstawić zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do rehabilitacji domowej.

Więcej informacji o poszczególnych działaniach dostępne są w biurze PTSR Oddział w Lublinie (ul. Okopowa 5/357) lub pod numerem telefonu: 798 618 545

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DDSB/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 3/DDSB/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na indywidualne usługi konsultanta (psycholog, logopeda i inni) osoby niepełnosprawnej

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


ZAPYTANIE OFERTOWE 4/DDSB/2021

W związku z realizacją projektu „Droga do sprawności bez barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PTSR Oddział w Lublinie zaprasza do złożenia oferty

na usługi IPD specjalisty psychologa 

2021-03-30
Wielkanoc 2021

2021-01-28
1%

 

PROSIMY, PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

NA RZECZ ODDZIAŁU

Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Stwardnienie rozsiane kradnie naszą normalność. Pomóż nam ją odzyskać.
Dzięki Waszej pomocy możemy dążyć do tego,
żeby życie było normalne. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim, którzy pomagają nam
żyć z godnością  i NORMALNIE.

Przekaż nam 1% podatku z PITax.pl

 

Prosimy wybierz nasz sposób na rozliczenie PIT

łatwo, prosto i przyjemnie

 

 

 

Jest to bardzo łatwy program, gdzie tylko przenosisz dane

ze swojego PIT do komputera 

i drukujesz albo wysyłasz do Urzędu Skarbowego

Za każdy 1% podatku – z całego serca DZIĘKUJEMY :)

2021-01-20
Porady psychologiczne